Boedelverdeling en Convenant

Benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen convenant:

 • kopie notariële eigendomsakte woning (en/of ander onroerend goed);
 • kopie notariële hypotheekakte, overzicht hypotheek restantschuld en maandelijkse betaling;
 • kopie laatste taxatierapport woning;
 • kopie huurovereenkomst;
 • overzicht diverse schulden met laatste saldi en waarvoor deze schulden zijn aangegaan
 • kopie polis levensverzekering en/of lijfrente
 • opgave eventuele premie levensverzekering
 • pensioenopgaven
 • kopie kentekenbewijs auto('s), motor e.d.
 • lijst van inboedelgoederen met gewenste verdeling
 • opsomming andere waardevolle roerende zaken (boot, antiek, e.d.)
 • laatste bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen
 • kopie akte huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)
 • opsomming eventueel aandelenbezit en/of deelneming in beleggingsfondsen e.d.
 • eventueel voorstel met betrekking tot omgangsregeling

Download de printable versie:

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Mr. Monique van der Burg advocaat & mediator

Monique van der Burg behandelt zaken op het gebied van het personen- en familierecht alsmede het arbeidsrecht. De oprichtster van het kantoor, Monique van der Burg, heeft langdurige ervaring op beide rechtsgebieden. Tevens volgde zij opleidingen op het gebied van onderhandelen en mediation, waaronder echtscheidingsmediation.